Waarom een boek over conceptdenken ?

Tijdens de ontwikkeling van de opleiding Visual Marketing aan het Amsterdam Fashion Institute, kwam steeds meer naar voren dat conceptdenken een belangrijke vaardigheid moest zijn voor toekomstige Visual Marketeers. Steeds meer wordt duidelijk dat ook binnen andere disciplines en ook binnen andere branches conceptdenken als een belangrijke vaardigheid wordt gezien, zeker daar waar enige vorm van ontwerpen wordt toegepast. Door veel lezen in boeken en vaktijdschriften, kwam Gerard Broekman er achter dat er weinig geschreven was in het Nederlands taalgebied over het proces van conceptdenken.
Mede via het boek ‘Concepting’ van Jan Rijkenberg, ontstond steeds meer de zekerheid dat deze wijze van denken in de toekomst erg belangrijk zou worden.
Koert Broekman ondervond ondertussen op de Kunstacademie dat hij vooral bezig moest zijn met mooi maken. Het “waarom” van het mooi maken kwam eigenlijk niet aan de orde. In de loop van de tijd werd ook duidelijk dat deze wijze van denken voor alle disciplines waar een vorm van ontwerpen aan de orde kwam, geschikt zou zijn.
Daarom spraken vader en zoon Broekman in 1999 af om wekelijks bij elkaar te komen en te gaan brainstormen over het conceptdenken. Door veel te blijven lezen en door steeds maar weer zaken ter discussie te stellen, ontstond de tekst voor een boek.

Uiteindelijk kon een definitie worden genoteerd, wat conceptdenken is in de visie van de beide Broekmannen:
"Het ontwikkelen van een creatief denkproces om te komen tot een uitgewerkt idee (concept) als basis voor vormgeving."

Het boek pretendeert geen wetenschappelijk werk te zijn. Het is geschreven met de gedachte een handreiking te geven aan studenten die starten met een opleiding waar creatief denken een vereiste is. Ook voor mensen die reeds langer bezig zijn met conceptueel denken, kan het goed zijn om al die dingen, die je eigenlijk al weet, nog eens op een rijtje te zien staan.

We proberen met deze publicatie duidelijkheid te krijgen over het creatieve proces van denken dat ten grondslag ligt aan het komen tot een concept als basis voor vormgeving.

Omdat er geen uitgeverijen waren die het aan durfden om het boek uit te geven, heeft Gerard Broekman op zeker moment besloten het dan maar op eigen risico te doen. Er zaten 2 voordelen aan; het boek zou daardoor niet te duur worden en het vormgevingsconcept zoals was ontwikkeld zou ook precies zo worden uitgevoerd.