* ReclameWeek, 19 november 2003, pagina 16

Concept-denken; een schetsboek

Gerard en Koert Broekman proberen met de recent verschenen uitgave Concept-denken; een schetsboek (te bestellen via gerard.broekman@planet.nl) een handreiking te bieden aan studenten die beginnen met een opleiding waarin creatief denken een vereiste is. Hun creatieve achtergrond motiveerde de auteurs om de basis van 'de manier van denken over een idee' op papier te zetten. De auteurs sluiten zich aan bij de theorie die Jan Rijkenberg in 1998 in zijn boek Concepting neerlegde, maar richten zich direct tot de creatief in plaats van de manager.

De belangrijkste conclusie die getrokken wordt is dat een creatief eigenlijk altijd bezig is, zijn schetsboek paraat heeft en zijn oren en ogen open houdt. Dat is blijkbaar ook de reden geweest om het boek in de vorm van een schetsboek uit te geven. Het ligt echter niet lekker in de hand en helaas komt ook de leesbaarheid, ook door de vele witpagina's (bedoeld voor eigen ideeŽn) niet ten goede. De citaten en voorbeelden die gebruikt worden in het boek geven op een 'schetsboekachtige' manier ondersteuning aan de geschreven tekst. Toch zou deze nieuwe benadering veel krachtiger neergezet kunnen worden door in plaats van citaten sterk tot de verbeelding sprekende voorbeelden te noemen.

Gerard en Koert Broekman motiveren de lezer zich goed te oriŽnteren op de opdracht, verder te kijken dan alleen het ontwerpidee, en zich te verdiepen in het beschikbare materiaal. In de bijlage van het boekje vindt de jonge creatief handige lijstjes en procesbeschrijvingen, die hem of haar kunnen helpen bij het analyseren van het probleem tot en met het maken van een concept.

Hoewel een creatief proces zich niet laat vangen in een boek en intuÔtie zich niet laat sturen, is dit schetsboek handig voor wie concept- talen wil ontwikkelen door het concept -denken meer inzichtelijk te maken. 

Nienke SchŁtt